17. JAN

2017

BIM på Byggeplass

Ekskursjon

Medlemmer av BIMfag har 17.januar fått tilbud om nytt byggeplass besøk, denne gangen til dagens prestisjeprosjektet «Tønsbergprosjektet»,SiV. Ekskursjon vil inneholde omvisning av verdens største smartvegg, 10 meter smartvegg som er montert i BIG Room. Dette rommet er et spesialtilpasset samhandlingsrom for prosjektering i åpen BIM som brukes av alle fag i Tønsbergprosjektet.

Besøksaddressen er Adlers gate 35 J, 3116 Tønsberg

Bruk av BIM i alle faser, samt fysiske lokaler som fremmer optimal samhandling og Lean-prosesser blir agenda for turen.

Påmelding kun for medlemmer, og gjøres via utsendt e-post. Det vil bli satt opp transport fra Oslo, så påmeldingen er bindende.

Les mer om skjermen her

10. NOV

2016

I-EN I BIM

FAGTREFF

BIMfag avholder et nytt fag treff for våre medlemmer med temaet "I-en i BIM". CoBuilder, B-Link og HENT vil presentere innblikk i deres benyttelse av informasjon i BIM. Vel møtt til mat & drikke kl 17:30 med påfølgende presentasjoner diskusjoner fra 18:00.
Påmelding kun for medlemmer, og gjøres via utsendt e-post.

15. SEPT

2016

FØRPREMIERE ARCHICAD 20

DEMO / PRESENTASJON

Graphisoft ønsker BIMfag medlemmene velkommen til førpremiere av ArchiCAD 20 i sine lokaler på Majorstua 15. September 2016. Påmelding kun for medlemmer, og gjøres via utsendt e-post. Vel møtt!

25. MAI

2016

MODELLKONTROLL OPPSTART

FAGGRUPPE

11. mai arrangerte BIMFag fagtreff hos EBA i Næringslivets hus. De som deltok denne kvelden vet at BIMFag introduserte idéen om en faggruppe i regi av BIMFag.
Det er enighet i styret om at BIMFag skal etablere en faggruppe. Denne vil bestå av representanter fra ulike firma, i utgangspunktet forbeholdt for medlemmer i BIMFag. Hovedformålet med gruppen er å dele informasjon, som skal ende opp i en veileder. Faggruppen vil jobbe med ulike tema/kapitler i møtene som avholdes, og vil på denne måten jobbe seg igjennom de emner og tema som blir prioritert av faggruppen. Hensikten med veilederen vil være å kunne formidle «best praksis» for BIM-prosjekter basert på erfaringer og kunnskap fra faggruppens medlemmer. Temaer som vil være aktuelle å arbeide med i faggruppen kan f.eks. være modellsjekking, kontrakt, georeferering, LOD, ID-merking, 4D osv.

Foreløpig er det foreslått at faggruppen møtes annenhver måned, men form og hyppighet vil bli besluttet på første møte som er satt til 25.05.2016 fra kl. 14-18 på Kuben.

Agenda for det første møtet vil blant annet være å diskutere form på veileder, hvilke emner og kapitler som skal prioriteres, samt fordele ansvar innad i gruppen.

Arbeidet med veilederen vil basere seg på dugnad, de som melder seg på faggruppen må derfor være klare for å ta i et tak. Det vil ikke være snakk om en stor arbeidsbelastning, men noe arbeid må påregnes dersom man skal få utarbeidet en veileder som fremstår som gjennomarbeidet og profesjonell.