BIMfag er et nettverk for private og bedrifter som engasjerer seg for BIM og utviklingen av teknologien. Nettverket ble opprettet og startet februar 2010 av tidligere studenter ved Fagskolen i Oslo. Styret består av 11 medlemmer, hvor 2 varamedlemmer og 2 valgkomité medlemmer er inkludert.
BIMfag oppfordrer alle med utdannelse eller erfaring innenfor BIM om å melde sin interesse. Også andre som blir inkludert i prosesser som benytter BIM som verktøy, oppfordres til dette. Slik kan vi oppnå en unison oppbygging og utvikling av BIM, med hensikt for en bedre samhandling mellom fagdisipliner i bygg industrien. Vi ønsker å være en kilde til informasjon og bidrager til BIM utviklingen i Norges bygg industri.