Onsdag 12. september var BIMfag sine medlemmer på «Nyhetskveld» hos Graphisoft Norge. Agendaen for kvelden var en liten smakebiter av deres Norgesturne i ArchiCAD 22 som starter opp 17.09.2018 i ulike norske byer. For mer informasjon om når de er i nærhetene av din by, se her https://graphisoft.no/kurs_kategorier/archicad-22-nyhetskurs/ . BIMfag vil takke Graphisoft Norge med Odd Goderstad, Frode Saltkjelvik og Jonas Fjeldstad for presentasjoner og oppvarting denne kvelden.

 

ARCHICAD 22 leverer en rekke forbedringer i designverktøyene og arbeidsflyten. Dette er noen av smakebitene vi fikk presentert:

 • Curtain Walls med forbedret mulighet for å lage fleksible og komplekse mønstre.
 • Forbedringer og utvidet funksjonalitet på trapp og rekkverk.
 • Bedre håndtering av store og komplekse datamengder i 2D.
 • Complex Profiles med parametriske egenskaper, dette gir mer fleksibilitet og detaljering.
 • Mulighet for egen grafikk i label.
 • Benytt matematiske utrykk for å lage automatiske regler for kontroll og data til skjema etc.
 • Teamwork med BIMcloud Server.
 • Ytelsesforbedringer ved komplekse former lagd med Morph.
 • Utvidet mulighet for eksport av mengdedata til IFC.
 • Import av NURBS-geometri i IFC.
 • Forbedret attributthåndtering.
 • DWG/DXF 2018-støtte.
 • Støtte for 4k/5k-skjermer på Windows.