BIMfag inviterer medlemmer av nettverket til worskop i Solibri onsdag 13. mars. kl. 17.00-20.00 Workshoppen holdes i Sweco sine lokaler på lysaker.

Tema:

Praktisk kontroll ARK mot RIB
Områdebasert modellkontroll

Hensikten med workshopen er å dele meninger og erfaringer i forhold til dette temaet. Ta med PC og egne eksempler. Vær forberedt på å vise eksempler eller utfordringer man ikke har et svar på.

BIMfag holder pizza og pils.

Påmelding gjøres her:
https://bimfag.no/event/solibri-workshop-13-03/

Velkommen!