29. januar, klokken 8:30 til 10:00

Lanserer Statsbygg en ny versjon av SIMBA – Statsbyggs BIM-krav, SIMBA 2.0 som er basert på IFC4.

Samtidig lanseres nytt kravsett for modell av eksisterende bygg, SIMBA X, samt en revidert veileder for SIMBA 1.3.

Kravene i SIMBA 2.0 trer i kraft 1. juli 2021. Kravene i SIMBA X trer i kraft 1. mars 2021.

SIMBA 2.0 ble beskrevet på oppstartsmøtet til høringsprosessen 30. oktober. På dette møtet vil vi informere om resultat av høringsprosessen, om SIMBA X og endringer i den reviderte veilederen til SIMBA 1.3.

Webinaret blir dermed ikke en gjentakelse av møtet i oktober.

Sjekk ut informasjon om SIMBA her.

Lenke til Teams møte