I et nytt samarbeid satser buildingSMART Norge og BIMfag på å forsterke hverandres arbeid, sikre felles retning for åpen BIM i Norge, og drive gjensidig kunnskapsutveksling.    

BIMFag er en forening som ble etablert av tidligere studenter ved Fagskolen i Oslo for ti år siden. I tillegg til å danne et faglig nettverk og arrangere ulike fagaktiviteter for personer som interesserer seg for BIM, driver de også to Facebook-grupper hvor medlemmer deler erfaring, stiller spørsmål og informerer om ledige stillinger innenfor BIM. Foreningen samler enkeltpersoner som enten er utdannet innenfor BIM eller jobber innenfor faget. 

buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. buildingSMART er en medlemsbasert organisasjon som per i dag har om lag 140 medlemsbedrifter i Norge. Formålet er å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og sikre effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. 

Begge foreningene utvikler kompetanse innenfor BIM og digitalisering i BAE-næringen. De jobber begge aktivt med å støtte åpne standarder i utvikling av ny teknologi. 

Gjennom samarbeidet får BIMFag tilgang til Tverrfaglig brukerforum i bSN. De skal være representert ved styremedlem i BIMfag, Harald Onarheim. Samarbeidet skal også sikre at informasjon om nye initiativ og arrangementer blir sendt ut til begge foreningenes medlemmer. I tillegg legges det vekt på gjensidig kunnskapsdeling og at det blir lagt til rette for hensiktsmessige koblinger mellom faggrupper og eksperter.  

«Samarbeidet i mellom BIMfag og buildingSMART Norge er et signal til bransjen om økt åpenhet og erfaringsdeling innenfor dagens og fremtidens digitale byggebransje. Samarbeidet gir BIMfag som forening en tyngde og et talerør til beslutningstagerne for videre utvikling og bruk av åpne formater. Samtidig får også buildingSMART inn representanter fra den skarpe enden av bruken av åpne formater og BIM-verktøyer.»sier Anders Nordby, styreleder i BIMfag.

Merk at de to foreningenes medlemmer ikke automatisk er medlemmer i hverandres foreninger. Dette behandles individuelt.   Kirsti Svenning

https://buildingsmart.no/nyheter/hf6xv31q92xjdaaxh8h32asycgxg2e