Forum

Bli medlem i BIMfag forumet på Facebook. Her kan man stille spørsmål og gi svar på alle BIM relaterte spørsmål uavhengig av programvarer og tema!

BIMfag har også et vanlig forum med historikk fra 2010. Her finnes mange løsninger på problemer. Dette forumet er også fortsatt aktivt.

 

Vi oppfordrer også til å bli medlem i BIMfag-stillingsannonser . Legg gjerne ut stillinger relatert til BIM i denne gruppa, og spre det til HR ansvarlig i din bedrift.