Forum

Bli medlem i BIMfag forumet på Facebook. Her kan man stille spørsmål og gi svar på alle BIM relaterte spørsmål uavhengig av programvarer og tema!

Vi oppfordrer også til å bli medlem i BIMfag-stillingsannonser . Legg gjerne ut stillinger relatert til BIM i denne gruppa, og spre det til HR ansvarlig i din bedrift.