Hva er BIM og hvorfor er det viktig?

Hva er BIM?


BygningsInformasjonsModellering


BIM er kjernen bak et vellykket bygg-, anlegg-, og infrastrukturprosjekt i dag! Mange relaterer BIM som en 3D-dimensjonal modell, eller 2D-tegninger som brukes på en byggeplass. Begrepet er mye mer enn bare modell og tegning, det er hele prosessen til prosjektet fra utkast -> planlegging -> utførelse -> vedlikehold -> resirkulering. Nærmere sagt noe som følger med i hele prosjektets levetid.


Hvorfor er det så viktig?


Planlegging, gjennomføring og drift


Bruken av BIM har virkelig eksplodert i de siste årene. Mange prosjekter i dag er avhengig at det brukes BIM på et eller annet nivå. BIM benyttes av rådgivere som planlegger, analyserer og beregner. Entreprenører som kontrollerer, utfører og bygger. Byggherrer som bestiller, drifter og eier. 


Fornuftig og fremtidsrettet bruk av BIM i dag kan skape synergi mellom alle parter og deltakere i prosjektet. Det bidrar til gjenbruk av den digitale modeller i alle faser og til slutt FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling).