Om BIMfag

av | mar 14, 2018

BIMFag er en forening som ble etablert av tidligere studenter ved Fagskolen i Oslo februar 2010. Formålet til BIMFag er å danne et nettverk for personer som engasjerer seg i BIM (Bygningsinformasjonsmodellering), herunder teknologien og prosesser som faller under denne paraplyen.

BIMFag er organisert med et styre, bestående av opptil 12 personer inkl. varamedlemmer og valgkomité.

I tillegg til å danne et faglig nettverk for de som interesserer seg for BIM, arrangerer også BIMFag ulike aktiviteter i løpet av et år. Normalt innebærer dette 2-4 fagtreff, med foredrag av eksterne og interne foredragsholdere, ulike workshops som tar for seg forskjellige tema samt for eksempel førpremiere på ulik programvare eller annet. BIMFag drifter også landets største (?!) BIM-relaterte forum (http://bimfag.no/forum/index.php).

De senere årene har også BIMFag jobbet aktivt for å kunne tilby medlemmer muligheten til å være med å standardisere hvordan BIM blir benyttet i bransjen i dag, ved å utarbeide en veileder for BIM innenfor “Best Practice”.

BIMFag oppfordrer alle som enten er utdannet innenfor BIM, eller jobber innenfor faget, til å melde seg inn. For å på denne måten kunne tilby det mest attraktive nettverket innenfor BIM i Norge i dag.

BIMFag ønsker å være en kilde til informasjon og gjennom medlemmene kunne bidra til utviklingen innenfor BIM i dag.