Veileder

Det er i dag flere bransjeaktører med liknende initiativ, eks. bSN, EBA, RIF etc. I tillegg har de fleste bedrifter som jobber med BIM utarbeidet sine egne veiledere, guider etc. BIMFag har tatt initiativ til en faggruppe for å kunne rette fokuset mot å samle og dele de praktiske og konkrete erfaringene som faggruppen har, i en veileder. Initiativet har kommet etter diskusjon i styret, der man fort ser at ulike aktører jobber for samme mål, men fremdeles ulikt. Dersom man gjennom faggruppen er i stand til å samle dette på ett sted, vil dette kunne medføre en forenkling for alle som jobber med BIM-prosjekter i bransjen.

Hensikt og formål:

 • Dele best-praksis
 • Etablere omforente arbeidsmetoder
 • På sikt kunne standardisere enkelte områder innen BIM
 • Være et enkelt og praktisk dokument
 • Skal kunne tas i bruk av selv de som ikke er godt kjent med BIM-teknologi
 • Skal kunne fungere som en veileder til utarbeidelse vedlegg til kontrakt?

Struktur og inndeling

 • Veileder vil bli delt inn i kapitler / tema
 • Hvert kapittel skal kunne leses noenlunde selvstendig. På denne måten vil faggruppen kunne lansere kapitler fortløpende etter hvert som de blir ferdige.

 

Faggruppen er bestående av flere erfarne BIM-tekniker, som på dugnadsarbeid ved siden av sin daglige virke ønsker å dele av beste praksis i modellbaserte prosjekter. Faggruppens medlemmer representerer:

 • Byggherrer
 • Arkitekt
 • Entreprenører
 • Utdanning
Navn
Omar Manaf
Inge Handagard
Lars Dagalid
Johan B.Selmar
Nuno Pissarra
Sverre Flem
Henrik Bakke
Magnus Edvardsen
Øyvind Kjøllesdal