1 Prosjektoppstart

Følgende kapitler kan leses som en slags sjekkliste for hva som må/bør gås i gjennom i oppstarten av et prosjekt. Det er lagt opp til å følge en rød tråd der det svares opp til en del problemstillinger som gruppen herunder har erfart.