1.1 Høyder

To ulike høydesystemer NN2000 og NN1954

Det offisielle høydesystemet vi skal forholde oss til i Norge er høydesystemer NN2000. Kartverket har innført dette og erstatter det gamle systemet NN1954. Et viktig råd er om det prosjektet er i tilknytning med et gammelt et, så kan det finnes data i andre høydesystemer som må tilpasse eller kontrolleres mot det nye.

Kartet i figuren viser hvor store endringer det ligger an til å bli i forskjellige deler av landet når man går over fra NN1954 til NN2000. Kilde: Asbjørn Eilefsen, Statens vegvesen GeodataRegion sør, Hvordan få riktige grunnlagsdata til
prosjektering?