1.2 Koordinater

Hva er NTM og UTM?

I oppstarten av prosjekter er det viktig å vite at vi har to ulike koordinatsystemer (x,y akse) som opereres med – UTM og NTM. NTM er mer nøyaktig og anbefales fremfor UTM.

UTM har en målestokkfeil på 400ppm, dvs. 400mm per 1000m, mens NTM har en målestokkfeil på 11ppm, dvs. en 11mm per 1000m. En standard i bransjen vil føre til mindre forvirring og eliminere målestokken som feilkilde i byggeprosessen.

Valg av koordinatssystem ved oppstart

En burde ved oppstarten av et prosjekt identifisere hvilken av systemene som er lagt til grunne i prosjekteringen, en må samtidig belyse forskjellene i oppstartsmøter for BIM, stikker og graver slik at de involverte har et forhold til underlagene som deles seg imellom. Det er en dårlig idé å bytte mellom ulike kartprojeksjoner midt i prosjektet, med mindre man er veldig klar over hva man gjør.

Transformering av kartdata

Begge koordinatsystemene kan transformeres seg imellom, noe som mest trolig må gjøres mellom noen aktører gjennom et prosjekt. Eksempelvis om stikningsingeniør ønsker sette ut etter NTM, men har tilgang på et UTM underlag. Da kan han i eget eller egnet program transformere denne dataen.

Hva gjør man hvis prosjektet allerede har valgt UTM og man ønsker å endre dette til NTM?

Det kan være tilfeller der ARK eller LARK (den som har bestilt kartdataen) allerede har begynt med et system i underlaget sitt, at det må gjøres en vurdering om det er minst problemer om prosjektet beholder det ene eller andre videre, fremfor å gjøre om når en er kommet godt i gang.

Så, om ARK eller LARK har brukt UTM, så kan en fortsette med det. Det vil være en stor risiko å forandre dette underveis. Men hadde dette vært en brokonstruksjon på en kilometer, så burde en ha bestemt at det ble endret til NTM

Kilde: Asbjørn Eilefsen, Statens vegvesen GeodataRegion sør, Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering?