Medlemsfordeler i BIMFag

Hvorfor bli medlem i BIMFag?


Fordeler ved å bli medlem

Tilgang til arrangementer: Som medlem av BIMFag vil du få tilgang til eksklusive ressurser som webinarer, workshops, konferanser og andre arrangementer som er spesialtilpasset for medlemmer av organisasjonen. 


Mulighet for faglig utvikling: BIMFag tilbyr en rekke sosiale samlinger for medlemmer. Disse vil bidra til å utvikle din kompetanse og ferdigheter i bruk av BIM. Det kan også hjelpe deg med å holde deg oppdatert på de nyeste utviklingene innenfor BIM og teknologien.


Økt synlighet og anerkjennelse: Som medlem av BIMFag vil du kunne oppnå økt synlighet og anerkjennelse i bransjen. Dette kan komme til uttrykk gjennom muligheten til å bidra i workshops, kurs og presentasjoner. for så bli kjent med andre fagfolk i bransjen.


Mulighet for å påvirke utviklingen av BIM-bransjen: Som medlem av BIMFag vil du ha mulighet til å delta i diskusjoner og debatter om fremtidig utvikling av BIM. Dette kan gi deg en stemme i utviklingen av standarder og praksis for BIM i bransjen.


Tilgang til et nettverk av fagfolk: BIMFag gir deg muligheten til å møte og samarbeide med andre fagfolk som har samme interesse for BIM som deg. Dette nettverket kan gi deg muligheten til å samarbeide på prosjekter, lære av hverandre og få muligheten til å dele kunnskap og erfaringer.

Hva er BIM?


BygningsInformasjonsModellering


BIM er kjernen bak et vellykket bygg-, anlegg-, og infrastrukturprosjekt i dag! Mange relaterer BIM som en 3D-dimensjonal modell, eller 2D-tegninger som brukes på en byggeplass. Begrepet er mye mer enn bare modell og tegning, det er hele prosessen til prosjektet fra utkast -> planlegging -> utførelse -> vedlikehold -> resirkulering. Nærmere sagt noe som følger med i hele prosjektets levetid.


Hvorfor er det så viktig?


Planlegging, gjennomføring og drift


Bruken av BIM har virkelig eksplodert i de siste årene. Mange prosjekter i dag er avhengig at det brukes BIM på et eller annet nivå. BIM benyttes av rådgivere som planlegger, analyserer og beregner. Entreprenører som kontrollerer, utfører og bygger. Byggherrer som bestiller, drifter og eier. 


Fornuftig og fremtidsrettet bruk av BIM i dag kan skape synergi mellom alle parter og deltakere i prosjektet. Det bidrar til gjenbruk av den digitale modeller i alle faser og til slutt FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling).